четверг, 12 июля 2018 г.

«ՍԻՐԵՑԷՔ ԶՄԻՄՅԱՆՍ»

Համատիեզերական աստվածային Սիրո գաղափարը ժամանակակից մարդիկ հասցրել են այնքան աղճատել ու խեղաթյուրել, որ քրիստոնեական «Սիրեցե՛ք զմիմյանս» պատգամի նորահայտ ընկալումների պատճառով մի ամբողջ երկիր շատ կարճ ժամանակում կարող է վերածվել ամենաիսկական «սոդոմ-գոմորի»: Մանավանդ, եթե այդպիսի ընկալումներով են առաջնորդվում հենց իրենք՝ տվյալ երկրի կրոնի սպասավորները կամ թեկուզ նրանց մի զգալի մասը:
Եկեղեցու բարենորոգությունն առաջին հերթին պետք է սկսել Սիրո գաղափարի և ազգային-ընտանեկան բարոյական արժեքների վերականգնումով:
Սերն այս կամ այն տեսակի անբնական սեքսի կամ միասեռական անհեթեթ ամենաթողության մեջ չէ:
Սերն ամենուր է, ինչպես և Աստված, եթե անվերապահորեն գործում են համատիեզերական կամ բնական օրենքները: Հակառակ դեպքում՝ սիրուն անմիջապես փոխարինելու են գալիս ատելությունն ու չարակամությունը, իսկ րոպեական հաճույքներին՝ տառապանքներն ու խղճի խայթը: Դրանք դադարում են միայն այնժամ, երբ մարդը վերջնականապես վերածվում է երկոտանի անասունի՝ իսպառ կորցնելով մարդկային արժանապատվությունը: Հենց դա էլ «սոդոմ-գոմորն» է կամ անաստվածության գերագույն աստիճանը:
Խաչիկ-Ապեր
12.07.2018թ.

четверг, 21 июня 2018 г.

ԱՐԱՄԱԶԴ-ՍԱՆԱՏ ԿՈՒՄԱՐԱՅԻ ՆՈՐ ՈՒՂԵՐՁԸ


Մեր Առաքելությունը Ռուսաստանում ավարտված է

Սանատ Կումարա
20 հունիսի, 2018 թ.

ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան: Այսօրվա իմ գալուստը, սիրելինե՛րս,  պայմանավորված է Կարմայական Վարչության նիստից ձեզ վերջին լուրեր հաղորդելու անհրաժեշտությամբ:
Ինձ տխուր պարտականություն է վիճակվել ձեզ տեղեկացնելու, որ Մեր Առաքելությունը, որը Մենք վերջին 14 տարիների ընթացքում Ռուսաստանում  իրականացնում էինք Մեր Դեսպանորդի միջոցով, ավարտված է:
Կարմայական Վարչությունն ստիպված էր նման որոշում ընդունել, քանի որ Ռուսաստանի բնակիչներին  Մեր Ուսմունքը հասցնելու Մեր բազմամյա փորձերը հաջողությամբ չպսակվեցին, ինչպես նաև մերժվեցին Մեր բոլոր նախաձեռնությունները:
Ֆիզիկական ոլորտում դրա հաստատումը եղավ այն, որ Մեր Դեսպանորդի Աշրամը պղծվեց և բազմակիորեն հրի մատնվեց այն ամենը, ինչը երկար տարիների ընթացքում ստեղծված էր այդքա՜ն դժվարությամբ:
Նման պայմաններում Մենք չենք կարող շարունակել Մեր Առաքելությունը: Ես ձեզ ավելին կասեմ՝ մոտ ապագայում ոչ մի դեսպանորդ այլևս չենք առաքի Ռուսաստան, և Լույսի ոչ մի առաքելություն չենք իրականացնի Ռուսաստանում: Եվ դա միանգամայն արդար կլինի: Արդյո՞ք դուք կշարունակեիք կրկին ու կրկին բախել այն տան դուռը, որից ձեզ ամենակոպիտ ձևով ամեն անգամ հեռու են քշում...
Մենք երկար տարիների ընթացքում փորձում էինք բախել ռուսաստանցիների սրտերը: Բայց ստանում էինք միայն այնպիսի պտուղներ, որոնք վկայում էին Մեր մերժված լինելու մասին: Մեր բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին անցնում:
Ինչպես արդեն գիտեք Մեր Ուղերձներից, Մեր Դեսպանորդի օգնությամբ Մենք փորձեցինք մարդկությանը տալ ամենալավ, ամենակատարյալ Ուսմունքը, որը տվյալ պահին մարդկությունն ունակ կլիներ ընկալել: Մանրազնին կերպով ընտրվել էին պատմական ժամկետներն ու ջանքերի գործադրման վայրը: Այս անգամ դա Ռուսաստանն էր: Մենք հույս ունեինք, որ այդ երկրի ժողովրդին բնորոշ հավատի և Բարձրագույն Օրենքին նվիրված լինելու հատկանիշների շնորհիվ Մեզ կհաջողվի ցույց տալ քաղաքակրթության զարգացման այլ ուղի՝ հիմնված ոչ թե հաճույքների ու սպառման պաշտամունքի վրա, այլ բարձրագույն հոգևոր արժեքների, հավատի ու սիրո վրա:
Մենք Մեր ուժերի ներածին չափ ամեն ինչ արեցինք, պաշտելինե՛րս: Եվ Մեր Դեսպանորդին ևս հանդիմանելու որևէ առիթ չունենք: Նա աննահանջ դիմակայեց բոլոր հարձակումներին ու ուխտադրուժ գործողություններին:
Սակայն մենք չենք կարող գործել ձեր ազատ կամքին հակառակ: Ռուսաստանի ժողովուրդների հավաքական գիտակցությունը  կատարեց իր ընտրությունը, և այդ ընտրությունը, ավաղ, կապված չէ այն աստվածային Ուղու հետ, որը մենք ուսուցանում ենք Երկրի մարդկությանը:
Ուստի Մենք հիմա հեռանում ենք: Մենք այլևս չենք փորձի կրկին ու կրկին բախել ամրապինդ  փակված ձեր սրտերի դռները:
Իսկ ի՞նչ կլինի դրանից հետո... Կսկսի գործել մեծ ու արդար օրենքը՝ Կարմայի Օրենքը:
Երբ մարդիկ ականջ չեն դնում Մեր խրատներին, մերժում ու հալածում են Մեր դեսպանորդներին, դրանով իսկ կարմա են կուտակում իրենց գլխին: Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Մեր Դեսպանորդի դեմ գործելու կարման հավասարարժեք է Աստծո դեմ գործելու կարմային: Իսկ դա Երկրի վրա եղած կարմայի տեսակներից ծանրագույնն է:
Ահա և վրա է հասնում այդ կարմայի էջքի ժամանակը:
Կլինեն տառապանքներ, աղետներ, դժբախտություններ, պատերազմներ, կորուստներ, սով, հիվանդություններ...
Տառապանքները երբեմն մաքրում են մարդկանց հոգիները, և դա ժամանակի ընթացքում կարող է նոր հնարավորություն բացել:
Բայց հիմա Մենք հեռանում ենք և այլևս չենք բախի այն տան դուռը, որից Մեզ հեռու են քշում ու հալածում:
Կարմայի էջքի ժամանակն է հիմա: Սակայն Մենք երբեք դուռը չենք շրխկացնում ձեր առջև: Մենք միշտ Մեր դուռը մի փոքր կիսաբաց ենք պահում:
Դեռևս կա իրավիճակը փոխելու մի հնարավորություն: Եվ դա կապված է այն մարդկանց հետ, որոնք որոշակի հոգևոր նվաճումների են հասել: Ուսմունքը բոլորի համար լրիվ ձրի է, և ամեն ոք այն կարող է օգտագործել իր հայեցողությամբ: Սակայն ձեր մեջ կան հոգիներ, որոնք անցած մարմնավորումների ընթացքում արդեն հասել են որոշակի հոգևոր նվաճումների: Նրանք Ոգու ասպետներ են, Լույսի մարտիկներ...
Միայն դո՛ւք կարող են փոխել իրավիճակը: Ձեր գործելու հե՛րթն է հիմա...
Դուք պարտավոր եք պաշտպանե՛լ Մեր Դեսպանորդին: Նրա ուղղությամբ արձակված ստի ու կեղծիքի ցանկացած նետ պետք է բախվի ձեր Ճշմարտության վահանին:
Զրպարտության ամեն մի շոշափուկ պետք է հատվի ձեր Ճշմարտության սրով:
Հակադիր ուժերի ամեն մի խարդավանք ու հարձակում պետք է հետ մղեն Մեր դրոշների տակ համախմբված մարտիկները:
Դավաճանությունն ամենածանր մեղքերից մեկն է: Ձեր ընտրության ժամն է. անձնուրացաբար ամեն գնով կպաշտպանե՞ք արդյոք Աստծո Ճշմարտությունը, թե՞ կձևացնեք, թե դա ձեզ չի վերաբերում, և ձեր վախկոտությունն ու ծուլությունը կքողարկեք հանգամանքների նկատմամբ ունեցած ձեր սիրով ու հնազանդությամբ...
Կրկնում եմ ևս մեկ անգամ՝ հոգևոր Ուղու որոշակի փուլում դուք պետք է պաշտպանեք Ճշմարտությունը:
Եթե դուք դա չանեք, ապա ձեզ համար դա հավասարազոր կլինի դավաճանության: Ներկա ժամանակահատվածում՝ դա իրադարձությունների ընթացքը դեպի լավը փոխելու միակ հնարավորությունն է:
Աստված հայհոյանք չի ընդունում: Ուստի ավել բարձր պատիվ չկա, քան ձեր աշխարհում Բարձրագույն Օրենքը պաշտպանելն է:
Ընտրությունը ձերն է՝ անմահությո՞ւնը կընտրեք, թե՞ ձեր անցողիկ աշխարհը:
Մենք ավարտեցինք Մեր Առաքելությունը Ռուսաստանում: Եվ հիմա նրանց գործելու հերթն է, ովքեր մինչ այժմ լսում էին Մեր խոսքերը, կարդում Մեր Ուղերձները, բայց ոչինչ չէին ձեռնարկում:
Եկել է ժամանակը, որ ցույց տաք, թե ինչպես եք յուրացրել Մեր Ուսմունքը: Ձեր մեջ կա՞ն արդյոք Հավերժական Կյանքին արժանիներ:
Կատարեցե՛ք ձեր պարտքը...
Իսկ Ես ավարտում եմ իմ Ուղերձը:

ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան: ՕՄ

Տատյանա Միկուշինա, 2018թ.
թարգմանեց Խ. Մանասելյանը

понедельник, 4 июня 2018 г.

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ և ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐՔԵՐԻՑ

Մենք՝ հայերս, լինելով աշխարհասփյուռ ազգ, չպետք է նմանվենք խաբեբա ջհուդներին և փորձենք խաբել ինչպես արտաքին աշխարհին, այնպես էլ ինքներս մեզ: Խորամանկ խուսանավումների ճանապարհը, որով առաջնորդվում էին ՀՀ նախորդ երեք նախագահներն ու նրանց քաղաքական շրջապատը, չի կարող հասցնել որևէ ազգային խնդրի արմատական և արդարացի լուծման: Մեր զենքը մշտապես պետք է լինի ճշմարտությունը և պատմական արդարությունը:
Ճշմարտության և պատմական արդարության դիրքերից ելնելով՝ համարձակվում եմ մարգարեանալ և ասել, որ պատմական Արցախը ՀՀ տարածքում մեկ միասնական պետության մեջ կընդգկրվի միայն այն ժամանակ, երբ ներկայիս «Ադրբեջան» կոչված արհեստածին կառույցը կկազմաքանդվի, և դրա արդյունքում կառաջանան առնվազն երեք բնիկ ազգային պետական կառույցներ: Նպատակահարմար կլինի, որ հենց այդ ժամանակ և դրան զուգահեռ պատմական Արցախը դե ֆակտո և դե յուրե միանա մայր Հայաստանին՝ երկու առանձին մարզերի կարգավիճակով՝ Լեռնային Արցախի մարզ (ներկայիս ԱՀ-ն՝ Շուշի-Ստեփանակերտ մարզկենտրոնով) և Դաշտային Արցախի մարզ, որը դեռևս ազատագրված չէ և սպասում է իր հերոս ազատարարներին:
Չշտապենք և սպասենք մոտալուտ իրադարձությունների ընթացքին՝ հնարավորինս աջակցելով մեր բնիկ հարևանների ազգային ազատագրական պայքարին: Թուրքական զավթիչ տարրը մեր տարածաշրջանում որևէ պետական կազմավորում չպետք է ունենա: Անկոչ հյուրը չի կարող լկտիաբար ու վայրենաբար իշխանություն բանեցնել տանտերերի վրա: Այդ հավակնությանը պետք է մեկընդմիշտ վերջ տրվի, որպեսզի կայուն ու երկարատև խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում:
Խաչիկ-Ապեր
05.06.2018 թ.

пятница, 25 мая 2018 г.

ՍԻՐԻՈՒՍԻ ՆՇԱՆԸ

Չափազանց դժվար՝ համարյա անհնարին գործ կարող է թվալ ամբողջ երկու տարով ժամանակից հետ ընկած մարդկանց բացատրելը, թե ինչից հետո ինչ է լինում և ինչու: Այնուհանդերձ ճիշտ է ասված, որ ոչինչ անհետևանք չի լինում: Այդ ամբողջ ընթացքում համացանցային էջերում համառ «հաչալուց» և անուշադրության մատնվելուց հետո ի վերջո հայտնվում է միանգամայն իրական մի սպիտակ շուն, որը պարտաճանաչ կերպով ուղեկցում է երթի դուրս եկած ցուցարարներին և դառնում բոլորի սիրելին:
Քչերը կարող են գլխի ընկնել կամ կռահել, որ դա ՄԵԾ Կենտրոնական Արևի՝ Սիրիուսի նշանն է:
Հասկացողը կհասկանա:
Երբեք ուշ չէ և իզուր չէ...
Խաչիկ-Ապեր
25.05.2018թ.

воскресенье, 13 мая 2018 г.

ԴԱՌԸ ԴԵՌ-ԵՐԻ ՇԱՐԱՆ

ՀՀ-ում ԴԵՌ գործում է մերժված Սերժի հագով կարված օտարածին սահմանադրությունը, որը, որպես տաք պատմուճան, այսօր իր ուսերին է գցել ՀՀ վարչապետ ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը:
Վերջինից բացի, ԴԵՌ ոչ ոք չի տեսել այն փաստաթուղթը, համաձայն որի՝ սերժանշանակ ՀՀ նախագահն առ այսօր բրիտանահպատակ չէ, ուստի ԴԵՌ անհայտ է, թե փակ դռների հետևում ին՞չ մութ գործարք է կնքվել նրա և ժողովրդական խանդավառ ոգևորության թևերով դեպի վարչապետություն սլացող Նիկոլ Փաշինյանի միջև:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի ձերբազատվել, «հանուն խաղաղության և բարեկեցիկ կյանքի», զավթիչ թուրքին հող զիջելու կամ փոխզիջումների գնալու վաղեմի հակումից:
ՀՀ տարածքում օրենքի ուժով ԴԵՌ չի արգելված հայ ժողովրդի և հայոց պետականության դեմ բազմաթիվ ոճիրներ ու հանցանքներ գործած ՀՀԿ կուսակցության գործունեությունը, ԴԵՌ ավելին՝ հայաստանյան մանր ու մեծ համայնքների գերակշիռ մասը ԴԵՌ գտնվում են հհկ-ական պաշտոնյաների տնօրինության տակ, որոնք ԴԵՌ հույսեր են փայփագում, որ շուտով կրկին վերադառնալու են իշխանության: ՀՀԿ-ն ԴԵՌ իր կազմում ունի 150 000 անդամ, ինչը փոքր թիվ չէ:
Սերժական «արդարադատությունը» ԴԵՌ շարունակում է անխափան գործել, ինչի հետևանքով քաղբանտարկյաները և բազմաթիվ ազնիվ, անմեղ ու հայրենասեր հայեր ԴԵՌ հեծում են բանտերում ու կալանավայրերում:
Հայաստանի ընդերքը ԴԵՌ գիշատչաբար թալանվում է, Հայաստանի բնությունը ԴԵՌ անխճորեն ապականվում է:
Ահա, հաշվի առնելով դառը ԴԵՌ-երի այս ոչ ամբողջական շարանը՝ ես, որպես հայ ազգային ընտրանու ներկայացուցչական խմբի կողմից բարձր վարկանիշի արժանացած մտավորական, որպես ՀԱՅՔ-ի կազմավորման նախաձեռնող խմբի անդամ և ՖԲ-ի ՀՄՖ խմբի գլխավոր համակարգող՝ դիմում և կոչ եմ անում սփյուռքահայ համայնքներին և մեծահարուստներին, որ ԴԵՌ ձեռնպահ մնան ՀՀ տնտեսության «զարգացման» կամ այլ բարեգործական նպատակներով ՀՀ բանկային համակարգում խոշորամասշտաբ ներդրումներ կատարելուց: Հուսախաբությունը կարող է ավելի մեծ ու դառը լինել, քան եղել է ԼՏՊ-ի, ՌՔ-ի կամ ՍՍ-ի օրոք:
Մի՛ խաբվեք դատարկ խոսքերով ու սին հավաստիացումներով:
Անհամեմատ ավելի նպատակահարմար և օգտակար կլինի, եթե ձեր դրամական միջոցներն ու գործարարական կարողությունները ներդնեք Սփյուռքի հայաշատ օջախներում Համահայկական Բանկի բաժանմունքներ ստեղծելու գործում, որոնց տնօրինումն ու վերահսկումն ամբողջությամբ կլինի ձեր ձեռքերում: Դրանով իսկ՝ մեծապես կնպաստեք համահայկական ՀԱՅՔ Արարչապետության շուտափույթ կազմավորման ու կայացման հայրենանվեր գործին:
Խաչիկ-Ապեր
14.05.2018թ.

суббота, 12 мая 2018 г.

ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Վերջին շաբաթվա ընթացքում շատ քաղաքական գործիչներ ու հայտնի մտավորականներ իրավացիորեն խոսում էին այն մասին, որ ազգային զարթոնքի ի հայտ եկած վիթխարի էներգիան պետք է ուղղորդել դեպի կառուցողական հուն և թույլ չտալ, որ այն մարելու նշաններ ցույց տա: Իշխանափոխության փուլն արդեն մոտենում է իր հաղթական ավարտին, և պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հաջորդ փուլի՝ ազգային զարթոնքն իր գագաթնակետին հասցնելու և դրա դրական, ստեղծագործական էներգիան ի շահ ժողովրդի և հայոց պետականության օգտագործելու ուղղությամբ:
Կարծում եմ, որ դա պետք է տեղի ունենա պետական մակարդակով, թեև շարժիչ ուժը կրկին մնալու է մեր հրաշալի երիտասարդ սերունդը: Այդ առումով նպատակահարմար եմ գտնում խորհուրդ տալ նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որ լուծարի մի քանի ավելորդ նախարարություններ և դրանց փոխարեն ստեղծի ազգային զարթոնքի էներգիայի արդյունավետ օգտագործման նախարարություն: Կարող եմ մատնանշել նաև այն առաջնային ուղղությունը, դեպի ուր պետք է հոսի այդ էներգիայի առյուծի բաժինը. դա մայրաքաղաքի գործազուրկ հատվածի և երիտասարդական կամավորական խմբերի բնակեցումն է ծայրամասային և սահմանամերձ շրջաններում: Պետական հանցագործ Սերժի «համայնքների խոշորացման» ազգադավ ծրագիրը պետք է փոխարինվի համայնքների շատացման և վերաբնակեցման ծրագրով: Այդ նպատակի գործնական իրականացման համար պետք է օգտագործվեն ինչպես սահմանային գյուղերում դատարված տները, այնպես էլ ապահով հեռավորությունների վրա կառուցված՝ մեծահարուստների շքեղ ամառանոցային առանձնատներն ու դղյակները: Վերջիններիս համաձայնությամբ՝ սկզբնական շրջանում և ժամանակավորապես, այդ շինությունները պետք է օգտագործվեն որպես մայրաքաղաքից, Սփյուռքից և այլ տեղերից ժամանող խմբերի կացարաններ, մինչև լուծվեն նրանց վերջնական բնակեցման ու տարաբաշխման հարցերը:
Անշուշտ, նոր նախարարությունը կունենա նաև այլ ազգանպաստ գործառույթներ, որոնք կծնվեն ժողովրդական զարթոնքի ստեղծագործական պոռթկումների արդյունքում:
Վերջում հարկ եմ համարում նաև ասել, որ եթե նշածս նախարարությունը ստեղծվի, ապա դրա նախարարի ամենահավանական թեկնածուն իմ կարծիքով Վարդգես Գասպարին է: Սա ասում եմ ամենայն լրջությամբ՝ առանց հումորի կամ սարկազմի որևէ նշույլի: Թեև նրա հետ անձնական ծանոթություն չունեմ, բայց տպավորված եմ նրա խիզախությամբ, արդարամտությամբ և գործնական քայլեր անելու կարողությամբ ու վճռականությամբ:
Առայժմ այսքանը:
Խաչիկ-Ապեր
12.05.2018թ.