понедельник, 21 июня 2021 г.

ԲԱԲԱՋԻԻ ՆՈՐ ՈՒՂԵՐՁԸ

 


ԻՄ Ուղերձի նպատակն է՝ արթնացնել նրանց, ովքեր դեռևս ունակ են արթնանալու պատրանքի քաղցր քնից
 

Պաշտելի Բաբաջի

20 հունիսի, 2021 թ.

 

ԵՍ ԵՄ Բաբաջին...

Այսօր Ես կրկին եկել եմ, որպեսզի դուք մեկ անգամ ևս հիշեք Մեր գոյության և Մեր Ուսմունքի մասին:

Ես եկել եմ ձեզ հիշեցնելու այն Օրենքի մասին, որը գործում է այս Տիեզերքում: Հիշեցնելու այն Սիրո մասին, որը միշտ ձեզ հետ պետք է լինի: Քանզի առանց այդ Սիրո, որը պարուրում է ձեր ողջ էությունը և ընդգրկում ողջ աշխարհը՝ ողջ Արարչությունը, դուք այլևս չեք կարող շարունակել ձեր գոյությունը:

Վախն ու գիտակցության բացասական վիճակներն առաջանում են հենց այնտեղ, որտեղ Սեր չկա:

Ուստի ձեր կյանքերի ընթացքում առաջնայինը պետք է լինի Սիրո զգացման վերականգնումը:

Իմ և մյուս Վեհապետների Ուղերձներում ոչ մի նոր բան չկա, որը Մենք նախկինում՝ բազմահազար տարիներ առաջ, տված չլինեինք իմաստունների, մարգարեների և դեսպանորդների միջոցով:

Այնուհանդերձ հարկ է, որ պարբերաբար ձեզ հիշեցնենք մեր գոյության մասին, որպեզի դուք իմանաք, որ մենակ չեք Տիեզերքում:

Մենք մշտապես հետևում ենք ձեր զարգացմանն ու հոգևոր Ուղով ձեր առաջխաղացմանը: Եվ այնժամ, երբ էվոլյուցիան հասնում է իր զարգացման կրիտիկական կետին և Երկիր մոլորակի բանական քաղաքակրթության բուն գոյությունը հայտնվում է սպառնալիքի տակ, Մենք չենք կարող չգալ և ձեզ չհիշեցնել Մեր Ուսմունքի հիմնադրույթները:

Մենք բազմիցս խոսել ենք ցանկությունների հաղթահարման և ձեր աշխարհի պատրանքային դրսևորումներից հրաժարվելու անհրաժեշտության մասին:

Սակայն ծուլության և անխելամտության պատճառով Մեր հետևորդները հարկ եղած ուշադրություն չեն հատկացնում Մեր ցուցումներին:

Օրինակ՝ այժմ պատրանքը մի շարք նոր թակարդներ է լարել ձեր գիտակցության համար, որոնք ձեզ շեղում են Ուղուց: Փափուկ ու աննկատ: Խոսքս վերաբերում է խելացի հեռախոսների ու, այսպես կոչված, սոցիալական ցանցերի հետ ձեր կապվածությանը: Ինչի՞ց որոշեցիք, թե կապվածության այդ տեսակները ձեր հոգիներին ավելի քիչ վնաս են հասցնում, քան ալկոհոլը, նիկոտինը, ոչ ճիշտ ռիթմով երաժշտությունը, թմրանյութերը, մոլի խաղերը...

Սոցիալական ցանցերում անցկացրած ձեր մի ժամը մի ամբողջ տարով հետ է գցում Ուղով ձեր առաջընթացը: Իսկ կանոնավոր կերպով սոցիալական ցանցերից մեկ տարի օգտվելը կարող է ընդմիշտ ձեզ զրկել էվոլյուցիոն զարգացման հնարավորությունից:

Հաջորդ հարցը, որը Ես կցանկանայի լուսաբանել Իմ այս Ուղերձում՝ Մեր Դեսպանորդի նկատմամբ վերաբերմունքն է: Ես արդեն ասել եմ իմ նախորդ Ուղերձներում[i], որ Մեր Դեսպանորդի նպատմամբ դրսևորած ձեր վերաբերմունքով ենք Մենք դատում, թե ձեր քաղաքակրթությունն ունա՞կ է արդյոք հետագա զարգացման, թե՞ լրացնելու է անցյալի ձախողված քաղաքակրթությունների աղբակույտը:

Եկեք միասին քննարկենք:

Երկրի մարդկության հետ մենք աշխատում ենք միլիոնավոր տարիներ: Հիմնական հոգևոր աշխատանքն ու ուսուցումը Մենք անցկացնում ենք հատուկ ստեղծված վայրերում՝ Եղբայրության Աշրամներում: Մեր այս Դեսպանորդի Առաքելության սկզբում այդպիսի մի Աշրամ ստեղծվեց Օմսկի մոտակայքում: Դա հինավուրց ուժային կենտրոն է, որտեղից Մենք պլանավորել էինք տարածել Մեր Ուսմունքը և մարդկության գիտակցությունը բարձրացնել նոր մակարդակի:

Մեր սաների պարտականությունն է՝ հոգ տանել Մեր Դեսպանորդին և անհրաժեշտ պայմաններ ապահովել Ուսմունքի տարածման համար:

Մի քանի տարվա ընթացքում Մենք Ուղերձներ տվեցինք Մեր Դեսպանորդի Աշրամում՝ շրջակա տարածքը հագեցնելով Աստվածային թրթռանքներով: Ձեզ մնում էր միայն վերցնել Մեր տված Շնորհը և աչքի լույսի պես այն պաշտպանել հակադիր ուժերի ներկայացուցիչներից:

Սակայն Մեր այդ առաջնակետը (ֆորպոստը) զավթեցին հակադիր ուժերը: Պղծեցին ու ավերեցին այն:

Ծանր կարմա նստեց այն լուսակիրների ուսերին, որոնք հատուկ մարմնավորվել էին, որպեսզի պաշտպանեն Մեր Առաքելությունը Ռուսաստանում:

Այդ կարման այնքան նեղացրեց լուսակիրների գիտակցությունը և մթագնեց տեսողությունը, որ նրանք դադարեցին Լույսը խավարից տարբերել և հասկանալ Մեր Ուսմունքի ամենապարզ դրույթները:

Մարդիկ, որոնք Երկրի աղը պետք է դառնային[ii], դրսևորեցին դավաճանության և ուրացման դառը պտուղներ:

Ի՞նչ կվիճակվի նրանց... Դեն նետվել ու փռվել այն ճանապարհին, որով կընթանան ապագա էվոլյուցիոն կենսահոսքերը:

Կան սխալներ, կան մոլորություններ և կան մեղքեր: Ամեն բան կարելի է հասկանալ ու ներել: Սակայն ամենածանր մեղքի՝ դավաճանության համար, ո՛չ արդարացում կարող է լինել, ո՛չ էլ ներում:

Մեր Դեսպանորդի մարմիններին ամրացված Լույսի Կիզակետը պաշտպանելու համար Մենք ստիպված եղանք Դեսպանորդին դուրս հանել Ռուսաստանի սահմաններից:

Երբ որևէ մարդ դատապարտելի արարք է կատարում Մեր Դեսպանորդի նկատմամբ, նա կարմա է ստեղծում, որը նստում է նրա ցեղի մի քանի սերնդի ուսերին:

Մեր այս Դեսպանորդի պարագայում այնպես ստացվեց, որ Ռուսաստանի պետական մարմիններն սկսեցին հետապնդել և ճնշումներ գործադրել Դեսպանորդի, ինչպես նաև նրա հարազատների ու մերձավորների նկատմամբ:

Մեր Դեսպանորդի պատմուճանի առանձնահատկությունն այնպիսին է, որ Դեսպանորդի դեմ ուղղված ցանկացած արարք անդրադառնում է պատմուճանից և հազարապատիկ ուժով վերադառնում նրան, ով թույլ է տվել այդ արարքը: Դա վերաբերում է ինչպես չար կամքն ի կատար ածող առանձին մարդ-կատարածուներին, այնպես էլ ամբողջական երկրներին, որոնք հարկ եղած պատվի չեն արժանացնում Մեր Դեսպանորդին:

Ռուսաստանի հետ Մենք մեծ հույսեր էինք կապել: Ներկայումս այդ հույսերն արդարացված չեն:

100 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը երկու անգամ մերժեց Մեծ Սպիտակ Եղբայրության օգնության ձեռքը:

Առաջին անգամ դա տեղի ունեցավ 20-րդ դարի սկզբին, երբ մերժվեց Ռերիխների ընտանիքի միջոցով փոխանցված Մեր Ուղերձը, իսկ երկրորդ անգամ՝ 21-րդ դարի սկզբին, երբ Ռուսաստանի տարածքում հետապնդումների ենթարկվեց Մեր Դեսպանորդը:

Երկիրը, որը մերժում է Մեր օգնությունը և հալածանքների ենթարկում Մեր Դեսպանորդին, չի կարող իր գոյությունը շարունակել որոշակի պատմական ժամանակահատվածից այն կողմ և դատապարտված է մասնատման ու մահվան:

Տվյալ երկրի բնակչության մեծամասնությունը չի հասկանա իր գլխին թափվող աղետների ու դժբախտությունների պատճառը: Սակայն Ես կկրկնեմ ևս մեկ անգամ՝ երկրներն իրենց ընտրությունը կատարում են իրենց լավագույն ներկայացուցիչների ձեռամբ:

Ավա՜ղ, ձեր լավագույն ներկայացուցիչները գարշելի ոչխարներ դուրս եկան, իսկ որոշ գառան մորթով գայլեր շարունակում են սողոսկել նրանց շարքերը, որպեսզի վերջնականապես մոլորեցնեն[iii]:

Ես ուզում եմ, որ ձեր գլուխը մտնի այն բանի պատճառի ըմբռնումը, որը շուտով տեղի կունենա և արդեն տեղի է ունենում:

Չար դևեր գոյություն չունեն մինչև այն պահը, քանի դեռ նրանք չեն տեղավորվել ձեր գիտակցության մեջ: Երբ լուսակիրները չեն կատարում իրենց առաքելությունը, մոլորակը հայտնվում է հակադիր ուժերի իշխանության տակ:

Երկար ժամանակ չի կարող գոյատևել այն քաղաքակրթությունը, որն ինքն իրեն կտրել է Աստծուց և Նրա Օրենքից:

Այդպես եղել է անցյալի շատ քաղաքակրթությունների հետ, այդպես կլինի նաև ձեր քաղաքակրթության հետ:

Զրկվելով Լույսի Կիզակետից և Մեր Ուղերձների անմիջական փոխանցումից՝ Ռուսաստանի լուսակիրները չկարողացան իրենց գիտակցությունը պահել հարկ եղած մակարդակի վրա և կատարեցին երկրի համար իրենց ընտրությունը: Քանի որ, համաձայն Աստծո մտահղացման, Ռուսաստանը պետք է ուղի ցույց տար ամբողջ աշխարհին, ապա վերջինս ամբողջությամբ հայտնվեց քաոսի ու խառնաշփոթի գոտում:

Առանց Աստծո էներգիայի ոչինչ չի կարող գոյատևել:

Իսկ ո՞րն է ելքը:

Ելք միշտ կա՝ վերադառնալ զարգացման Աստվածային Ուղի:

Ընդունել Մեր առաջնորդությունը և պահպանել Աստծո Պատվիրանները: Չխախտել Բարոյական Օրենքը:

Պատվել Աստծուն, Վեհապետներին և Մեր Դեսպանորդներին:

Իմ այսօրվա Ուղերձի նպատակն էր՝ արթնացնել նրանց, ովքեր դեռևս ունակ են արթնանալու պատրանքի քաղցր քնից:

Մեր օգնությունը միշտ կարող է ցուցաբերվել: Բայց դրա համար պետք են հոգիներ, որոնք ունակ են սխրանքի, ինքնազողության, սպասավորության: Հոգիներ, որոնք իրենց անոթները նախապատրաստել են Աստծո էներգիայի համար, որով Մենք միշտ պատրաստ են լցնել մաքուր սրտերը:

ԵՍ ԵՄ Բաբաջին

 

Տատյանա Միկուշինա, 2021թ.

թարգմանեց Խ. Մանասելյանը

  

 [i] Պաշտելի Բաբաջի, 5 դեկտեմբերի 2009թ., 20 հունիսի 2010թ.

[ii] Մտթ., 5:13

[iii] Սանատ Կումարա, 19 դեկտեմբերի 2020թ.

понедельник, 24 мая 2021 г.

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺԸ և ԻՐԱԳՈՐԾՈՂԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺԸ և ԻՐԱԳՈՐԾՈՂԸ 

Ազգային ազատագրական պայքարի հաղթանակի գրավականը՝ հայ ժողովրդի ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ համախնբումն է իրապես ազգային հայրենասեր առաջնորդի կամ առաջնորդների շուրջ:

Որպես առաջին քայլ՝ պետք է բոյկոտել հունիսի 20-ի կուսակցապետական ընտրությունը: Այն հայ ժողովրդի ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ շահերից չի բխում և հանգեցնելու է հայոց պետականության վերջին նշույլների կորստին:

Հունիսի 20-ի կուսակցապետական-«ժողովրդավարական»-ապազգային ընտրությունն ի վիճակի է բոյկոտել միայն ըմբոստացած և ազգային ազատագրական պայքար սկսած հայ ժողովրդի ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:


Խաչիկ-Ապեր
24.05.2021թ.

пятница, 12 февраля 2021 г.

ԴԻՄԱԿԱՀԱՆԴԵՍ

 ԴԻՄԱԿԱՀԱՆԴԵՍ

Թուրքն ուզում է ջարդի, փրթի,
Հայից խլի նոր հատված,
Իսկ հայերս ծռտի-պռտի
Բաներով ենք զբաղված:
Դավաճանին ով պարսավի,
Կտուգանվի հինգ միլիոն.
Շա՜տ ճարպիկ է նոր հարամին՝
Քաղտեխնոլոգ-քամելիոն:
Հաղթանդամ ու կերած-խմած
Ինչքան հայ կա աշխարքում,
Ուսադիր ու դիմակ դրած՝
Դավաճանին է փրկում:
Անջատել են ուղեղները,
Միայն փորն է աշխատում,
Թափ են տալիս մահակները,
Հային ծեծում ու դատում:
Իսկ թուրքի դեմ գնաց կռվեց
Խիզախ, անփորձ պատանին,
Զոհվեց մարտում, չնվիրեց
Իր սիրածին մատանի...
Խաչիկ-Ապեր
13.02.2021 թ.

четверг, 11 февраля 2021 г.

ՎԵՐՋԻՆ ՄԻՏՔԸ

 ՄԵՐ ՎԵՐՋԻՆ ՄԻՏՔԸ

Սատանայապաշտ այլազգիները պիղծ ու գիշատիչ
Իրենց արյունոտ ամփոփ մտքերը նվաճողական
Միշտ ավարտում են կետ-վերջակետով:
Վերջին մի դարում մեզնից խլեցին
Զույգ Մասիսները՝ կետ-ստորակետ,
Ապա մեր երկրից քարտեզի վրա
Թողին կրծոտած մի ստորակետ:
Վերջինիս պոչն էլ ուզում են մաքրել,
Թողնել սոսկ մի կետ՝
Որպես գիշատիչ, նվաճողական
Մտքի վերջակետ:
Սակայն տարբեր են մեր նշանները
Կետադրական:
Կամոքն Աստծո և Մայր Բնության՝
Մեր վերջին միտքը գուցե ավարտվի պայթյունավտանգ
Այն երկու կետով
(Զույգ Մասիսների հարևանությամբ),
Որտեղ ուրանի ատոմն է ծխում՝
Դեռևս խաղաղ ծուխն իր սփռելով
Գալակտիկական ժայռանկարից մինչև Ծիր-Կաթին:
Թերևս սա է մեր վերջին միտքը
Իր վերջակետով, որ հետևանք է
Դարեդար ձգվող Սարդարապատի:

Փույթ չէ այլևս,
Թե ո՞վ ում կատի,
Ո՞վ ում կդատի
Եվ ո՞ւմ կործանման սարսափ կպատի.

Թող լինի Կամքը
Տիեզերական Արդարադատի:

Խաչիկ-Ապեր
1202-2021

воскресенье, 20 декабря 2020 г.

ՆՈՐ ՈՒՂԵՐՁ ՍԱՆԱՏ ԿՈՒՄԱՐԱՅԻՑ (19.12.2020 թ.)

 

Մոլորակի ապագան կախված է այն բանից, թե որքանով կկարողանաք խավար ժամանակներում պահպանել ձեր Բոցը

 


Սանատ Կումարա

19 դեկտեմբերի, 2020 թ.

 

ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան: Այսօր, սիրելինե՛րս, Ինձ հաջողվեց Կարմայական Վարչությանը համոզել, որ այս Ուղերձը տալն անհրաժեշտություն է: Մեր Ուսմունքն ամբողջական չէր լինի, եթե Մենք չշոշափեինք ևս մեկ կարևոր ասպեկտ:

Նախ՝ Ես կուզենայի, որ դուք հասկանաք, որ Մեր ամբողջ Ուսմունքը տրվում է Մարդկության նկատմամբ Սիրո խորագույն զգացմունքով:

Մենք արդեն ասել ենք, և Ես նորից կկրկնեմ. մարդկային գործունեության ամենակարևոր ոլորտը՝ ոգեղեն ոլորտն է: Մարդկային կյանքի մյուս բոլոր ոլորտների բարեհաջողությունը կախված է այն բանից, թե որքանով է կարգուկանոն հաստատված ոգեղեն ոլորտում:

Ուստի այսօր Մենք կանդրադառնանք մի նրբին ու չափազանց կարևոր թեմայի՝ Մեր Ուսմունքի հետևորդների շրջանում որոմը հատիկից ջոկելու խնդրին:

Ուսմունքը Մեր դեսպանորդի միջոցով ձեր աշխարհ մուտք գործեց արտակարգ թողության շնորհի միջոցով, որը շնորհված էր Տիեզերական Խորհուրդի կողմից:

Այս կրիտիկական ու բեկումնային ժամանակահատվածում Երկիրը կարիք ուներ Հինավուրց Ուսմունքի նորացված մատուցման, որպեսզի ոգեղեն ոլորտում կարգուկանոն հաստատվելուց հետո նույնը տեղի ունենար նաև մարդկային գործունեության մյուս բոլոր ոլորտներում:

Մեր Ուսմունքի մատուցման հենց առաջին տարիներից Մենք բախվեցինք այն բանին, որ այն անհատականությունների 90 տոկոսը, որոնց Մենք նախապատրասել էինք այդ առաքելության համար, և որոնք նախքան մարմին առնելը որոշակի պարտավորություններ էին ստանձնել, այդ պարտավորություններն ի կատար ածելու ժամանակի վրա հասնելուն պես մեկը մյուսի հետևից սկսեցին լքել Մեր դեսպանորդին: Երևի հասկանում եք, որ Մեր առաքելության իրականացումը չի կարող միայն մի մարդու հույսին թողնված լինել: Լավ ուսուցանված ու նախապատրաստված լուսակիրների մի ամբողջ ջոկատ որոշակի ուղղություններով պետք է օգներ Մեր դեսպանորդին:

Եվ ահա առաջին մի քանի տարվա ընթացքում գործնականում բոլոր նրանք սկսեցին չկատարել իրենց ստանձնած պարտավորությունները: Ըստ էության, հրեշավոր դավաճանություն տեղի ունեցավ: Այդ դավաճանությունն անուղղելի ծանր բեռի պես նստեց նշված անհատականությունների հոգիների վրա: Ավելի մեծ ցավ չկա, քան այն պահը, երբ նրանք կկանգնեն Կարմայական Վարչության առջև ու կիմանան իրենց կատարած հանցանքի մասին:

Մենք ստիպված եղանք շտապ կարգով՝ տառացիորեն հընթացս, փոխել առաքելության պլանը՝ իրականացնել այն, բայց կրճատված ձևով:

Հաջորդը, որին Մեզ վիճակվեց բախվել, այն անահատականություններն էին, որոնք մտան Մեր Ուսմունքի դրոշի տակ, գեղեցիկ խոսքեր ասացին և նույնիսկ փորձեցին զբաղվել մեր գործերով: Սակայն նրանք գառան մորթի հագած գայլերն էին:

Դարեր շարունակ այդ անհատականությունները ձախողել են Մեր առաքելությունները՝ գործելով հոգևոր համայնքներում, վանքերում ու մեր առաքելություններին կից կառույցներում:

Եվ ահա նրանք վերջապես մարմին են առել որոմը հատիկից ջոկելու այս ժամանակահատվածում: Վտանգն այն է, որ այդ անհատականությունները կործանարար ձևով են ազդում թույլ հոգիների վրա և նույնիսկ սպանում են այդ հոգիներին: Այս անգամ մենք արդեն տեսնում ենք նրանց գործունեության բացահայտ պտուղները: Ըստ էության, հենց նրանց անմիջական միջամտությամբ էր, որ մեր առաքելությունը Ռուսաստանում չիրականացավ, և մյուս երկրներն էլ էապես տուժեցին:

Բայց հիմա արդեն Կարմայական Մեծ Վարչությունն անհերքելի փաստերի է տիրապետում, որոնք թույլ կտան Մեզ հակադիր ուժերին կանգնեցնել Կարմայական Դատարանի առաջ: Մեր դեսպանորդին Ես իշխանություն եմ տալիս բացահայտելու այդ անհատականությունների անունները: Դա չի նշանակում, թե ամեն ոք կարող է օգտվել նման իրավունքից: Մի՛ դատեք, որ չդատվեք: Սակայն կոնկրետ այս իրավիճակում անուններ տալն անհրաժեշտ է, քանի որ շատերն են հետևում նրանց արարմունքներին, շատերն են հավատում գառան մորթով գայլերին, ենթարկվում նրանց ու կորցնում իրենց հոգիները: Որոշներն էլ, տեսնելով այդ անհատականությունների գործած ապօրինությունները՝ տարակուսում են, թե ինչու՞ են նրանք գտնվում Մեր Ուսմունքի հետևորդների շարքերում: Եվ դա շատ լուսավոր հոգիների հեռու է վանում Մեր Ուսմունքից:

Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այդ անհատականությունները կարող են վրեժ լուծել Մեր դեսպանորդից՝ կիրառելով իրենց փորձված հնարքները՝ սուտը, զրպարտանքը, հեղինակազրկումը: Բայց քանի որ Մեր դեսպանորդն անբաժան է Մեր Ուսմունքից, ապա նրանց վրեժը հարվածի տակ կդնի Մեր Ուսմունքը: Իսկ դա կնմանվի այն բանին, թե ինչպես Մովսեսը, սարից իջնելով, տեսավ Ոսկե Հորթի շուրջ պար բռնածներին և զայրացած ջարդուխուրդ արեց Աստծո ձեռքով գրված և Աստծո Օրենքները պարունակող քարե տախտակները:

  Երևում է դեռ չէր հասել այն ժամանակը, որ Մեր Ուսմունքը տրվի ձեր աշխարհին: Ներկայիս աշխարհը չափազանց խավար ու անհյուրընկալ եղավ բարձր Ուսմունքի համար:

Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Մեր Ուսմունքի շուրջ խռնվեն այնպիսի զազրելի բաներ, ինչպիսիք են՝ գողությունն ու թալանը, խաբեբայությունը, դավաճանությունը, զրպարտանքը և բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքը Մեր դեսպանորդի նկատմամբ:

Հարկ է նշել նաև, որ մեր, այսպես կոչված, հետևորդների մեծ մասը բոլորովին չեն տարբերվում Մովսեսի օրոք Ոսկե Հորթի շուրջ պար բռնածներից: Նրանք Մեր Ուսմունքը սպառողների դերում են և Մեր Ուղերձները կարդում են այնպես, կարծես դա հերթական զվարճանք լինի իրենց համար, որից հետո անմիջապես վազում են ուրիշ, ավելի նրբակազմ հոգևոր հաճույքների հետևից: Նման հոգևոր սպառողներն արժանի չեն, որ մոտենան Մեր Ուսմունքին: Ժամանակն է, որ ապականված հոտից առանձնացվեն առողջները:

Ճիշտ ժամանակն է, որ Մեր դեսպանորդը Մովսեսի նման բացականչի. «Ով Աստծունն է, թող մոտենա ինձ...»: Երևի հիշում եք, թե ինչ կատարվեց նրանց հետ, ովքեր շարունակեցին պարել Ոսկե Հորթի դիմաց[1]:

Սակայն ձեր ժամանակներում դավաճաններին սրով պատժելու կարիք չի զգացվի: Բավական է թուլացնել կարմայի զսպօղակը, և Երկիրը կթաղվի խավարի ծածկոցի տակ: Ոսկե Հորթի պաշտպանները մարդկության ոչնչացման համար բազմաթիվ նրբակերտ զենքեր են ստեղծել: Հենց այդ զենքերով էլ կոչնչացվեն Ոսկե Հորթի շուրջ ժամանակակից պարողները:

Ընդամենը մի բուռ ընտրյալներ կան, որոնք հավատարիմ են մնացել Աստծուն, Վեհապետներին ու Մեր դեսպանորդին: Քանի դեռ Մեր հավատարիմ սպասավորների չակրաներում վառվում են լուսատու ջահերը՝ Երկիր մոլորակի կենսահոսքերի փրկության հույսը չի մարի:

Ուստի այսօր Ես ձեզ եմ դիմում, ո՜վ, իմ արծվաբնի սիրելի ձագե՛ր: Հենց ձեզ է վիճակված, որ վիթխարի չափերով լարեք ձեր բոլոր ուժերն ու կարողությունները, որպեսզի փրկվեն ձեր շրջապատում եղած այն հոգիները, որոնք դեռ պահպանել են իրենց հավատն ու նվիրվածությունը:

Առանց ոգեղեն ոլորտում կարգուկանոն հաստատելու՝ հնարավոր չէ կարգուկանոն հաստատել մարդկային գործունեության մնացած ոլորտներում: Անազնիվ, ստաբարո մարդիկ և նրանք, որոնք հարգանք չունեն Հիերարխիայի և Մեր դեսպանորդի նկատմամբ, չեն կարող անհրաժեշտ փոփոխություններ մտցնել ոգեղեն ոլորտում: Իսկ առանց այդ փոփոխությունների՝ հնարավոր չէ աստվածային փոփոխություններ իրականացնել համայն աշխարհում:

Ծանր ժամանակներ են սկսվում: Հիշեցնեմ, որ դրանք պայմանավորված են մարդկային հանրության առավել գիտակից ու առաջավոր հատվածի կատարած ընտրությամբ: Այս բարդ ժամանակներում մարմնավորման էին ուղարկվել լավագույնները: Շատ ցավալի է, որ նրանց մեծ մասը կա՛մ դավաճանություն գործեցին, կա՛մ Ուղուց շեղվեցին՝ գայթակղվելով Ոսկե Հորթի շուրջ պար գալու գործով:

Փոխարենը հիմա պարզորոշ տեսանելի է, թե ինչպես է մարդկության լավագույն մասի կատարած ընտրությունն անդրադառնում ոչ միայն ամբողջական երկրների, այլ նաև ամբողջ աշխարհի ճակատագրի վրա:

Վերջում կոչ եմ անում Մեր նիրյալներին ու հավատարիմ մնացածներին, որ պատրաստվեն ծանր ժամանակներին: Մոլորակի ապագան կախված է այն բանից, թե որքանով կկարողանաք խավար ժամանակներում պահպանել ձեր Բոցը:

ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան:

Եվ եթե մարդկության նկատմամբ իմ մեծագույն Սերը չլիներ, Ես այսօր չէի գա, որպեսզի աշխարհի իրավիճակը պարզաբանող Ուղերձ տամ:

ՕՄ

Տատյանա Միկուշինա, 2020 թ.

թարգմանեց Խ. Մանասելյանը[1] հատվածներ Աստվածաշնչից

четверг, 17 декабря 2020 г.

ՌԴ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊՈՒՏԻՆԻ ԱՆՊԱՏԿԱՌ ՍՈՒՏԸ

 

ՌԴ նախագահ Պուտինը լկտիորեն խաբեց մամուլի ասուլիսի մասնակիցներին՝ փլուզված ԽՍՀՄ վարչատարածքային ապօրինի սահմանագծերը ներկայացնելով որպես միջազգային իրավունքին իբր համապատասխանող։
Հայաստանի իրական սահմանների հարցը կհստակեցվի և միջազգային իրավունքին համապատասխանող լուծում կստանա միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանը կունենա իրապես ազգային նոր կառավարություն։ Այդ կառավարության առաջին գործը կլինի այն, որ Հայաստանը հռչակի Հայաստանի 1-ին հանրապետության իրավահաջորդ, որի միջազգայնորեն ընդունված տարածքներն առ այսօր հատվածաբար շարունակում են օկուպացնել ցեղասպան Թուրքիան և գաղութարար Ռուսաստանը։
Խաչիկ-Ապեր
17․12․2020թ․

понедельник, 7 декабря 2020 г.

ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԴԱՎԱՃԱՆՆԵՐԻՑ

 

Covid-19 վիրուսից դնչկալով «պաշտպանվող» ցանկացած հայ քաղաքական գործիչ պոտենցիալ դավաճան է, ուստի անթույլատրելի է նմաններին ընդգրկել ազգային ժամանակավոր կառավարության կազմում: Այդպիսիները գտնվում են գլոբալիստական սատանայապաշտական միջազգային խավարի ուժերի կողմից ներարկվող վախի ու թելադրանքի մշտական ազդեցության տակ և այդ պատճառով չեն կարող, կառավարական լծակներ ունենալով, որևէ ազգաշահ որոշում կայացնել կամ գործողություն իրականացնել: Կամա թե ակամա՝ շատ շուտով նրանք կդառնան նույնպիսի դավաճաններ, ինչպիսին այսօր Նիկոլն է և նրան նախորդած բոլոր առաջին դեմքերը՝ իրենց թիմակիցներով ու կամակատարներով հանդերձ:
Անկասկած է, որ Նաթանյահվեի հլու կամակատարներ են նաև Պուտինը, Էրդողանը, Ալիևը, Ջոնսոնը, Թրյուդոն, Մակրոնը, Մերկելը, ԱՄՆ նախագահի պաշտոնին հավակնող Բայդենը և աշխարհի շատ պետությունների առաջին դեմքեր ու բազում կարևոր պաշտոնատար անձինք:
Նպատակահարմար չեմ համարում, որ մինչև 2021 թ-ի հունվարի 21-ը Հայաստանում որևէ իշխանափոխություն տեղի ունենա: Թերևս ճիշտ կլինի համբերությամբ սպասել ԱՄՆ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջնական հաղթանակին: Դրանից հետո աշխարհում շատ բան կփոխվի՝ ի նպաստ մեզ և մեր ազգային նպատակների իրականացման:
Խաչիկ-Ապեր
08.12.2020թ.